KADR HAZIRLIĞI

Fəlsəfə doktorluğu üzrə doktorantlar

BaytarlıElmi-Tədqiqat İnstitutununfəlsəfə  doktorluğu üzrə təhsil alan doktorantlarının

S İ Y A H I S I 

 

N

Adı, soyadı, atasının adı

Qəbul olunduğu il

İxtisas və kodları

Elmi rəhbər

1.

Vəliyeva Səkinə Yəhya qızı

16 mart 2018– ci il

Parazitologiya

2429.01

İ.B.Məmmədov (Biologiya elmləri doktoru, dosent)

2.

Əsgərova Nərmin Zahir qızı

 

16 mart 2018 – ci il  

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Baytarlıq  elmləri doktoru, professor Əzimov İlham Müqbil oğlu

3.

Mahmudova Gülər Məhəmməd qızı

 

 

12 fevral 2019 – ci il

Parazitologiya

2429.01

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru S.İ.Rüstəmova və Dağıstan DAU-nun “Parazitologiya, baytar-sanitar ekspertiza, mamalıq və cərrahiyyə” kafedrasının müdiri, professor A.M.Atayev

4.

Axund-zadə Hacı Bəxtiyar oğlu (əyani)

 

  11 mart 2020– ci il   

Baytarlıq cərrahlığı   3109.01

Nəsibov Famil Nəsir oğlu (Biologiya elmləri doktoru, professor)

 

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1016, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi 

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: