MEDİA

Yeni nəşrlər

1. Baytarlıq elminin inkişaf istiqamətində innovasiyaların tətbiqi

2. Atların yoluxmayan xəstəlikləri

3. Heyvandarlıqda yoluxucu xəstəliklər

4.ВЫСОКОПАТОГЕННЫЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ПТИЦ

5. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının mədə bağırsaq nematodozalarının bioekoloji xüsusiyyətləri və onlara qarşı innovativ mübarizə tədbirləri

6. İribuynuzlularda pasterelyoz

7. Quşçuluqda infeksiyadan qorunmanın innovativ yolları

8. Toyuqların assosiativ invaziyalarının dehelmintizasiyasında anthelmint xassəli bitki qarışıqların tətbiqi

9. Kənd təsərrüfatı heyvanlarında dəmrov

10. Xırdabuynuzluların ektoparazitlərinə qarşı innovativ profilaktika tədbirləri

11. Kənd təsərrüfatı heyvanlarında moniezioz

12. BAYTARLIQ ELMİ XXI ƏSRDƏ — GƏLƏCƏYƏ DOĞRU İNNOVASİYALAR

13. FERMER VƏ FƏRDİ TƏSƏRRÜFATLARDA QUŞÇULUĞUN İNNOVATİV İNKİŞAFI

14. Baramaçılığın inkişafı

15. HİND TOYUQLARININ ASKARİDİOZUNA QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

16. QIZILBALIQKİMİLƏRİN AKANTOSEFALYOZUNA QARŞI YENİ MÜALİCƏ VƏ PROFİLAKTİKASI

17. FOREL BALIQLARININ FURUNKULYOZ XƏSTƏLİYİNƏ QARŞI YENI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

18. «Biotəhlükəsizlik və mikrobiologiya» terminlər lüğəti

19. XIRDABUYNUZLULARIN BABEZİOZUNA QARŞI İNNOVATİV MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

20. “RESPUBLİKANIN MƏRKƏZİ ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA İRİBUYNUZLU HEYVANLARIN QAN-PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏRİNƏ QARŞI APARILAN MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ”

21. XIRDABUYNUZLULARDA DİKROSELİOZA QARŞI İNNOVATİV MÜALİCƏ

22.  KƏND TƏSƏRRÜFATI HEYVANLARINDA PARAMFİSTOMATOZ VƏ İNNOVATİV MÜALİCƏ

23. Toyuq yumurtasının sarısından poliklonal anticismlərin alınması

24. Qoyunçuluqda yoluxmayan xəstəliklərə qarşı baytarlıq sanitariya xidməti

25. Qoyunçuluqda parazitar xəstəliklərə qarşı baytarlıq sanitariya xidməti

26. Quşlаrin Invazion Хəstəlikləri

27. Kənd təsərrüfatı, ev heyvanları və quşların nematodozları

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: