STRUKTUR

Təsərüffat şöbəsi

      Baytarlıq  İnstitunun təsərrüfat şöbəsinin  

Əsasnaməsi

Təsərrüfat şöbəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin(bundan sonra-Nazirlik) Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun(bundan sonra-İnstitut)aparatının  struktur bölməsi olmaqla Nazirliyin 04. Sentyabır 2015 ci il 87 saylı əmri ilə yaradılmışdır..

1.2 Şöbə öz iş fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin əmrlərini, sərəncamlarını, Nazirliyin Kollegiya qərarlarını, Aqrar Elm  və informasiya Məsləhət mərkəzi haqqında Nizamnaməni, Mərkəzin  Baş direktorunun əmrlərini, AZ.BETİ- nin Nizamnaməsini  və bu Əsasnaməni əsas tutur.

1.3 Şöbə öz vəzifəsini yerinə yetirərkən və  hüquqlarını həyata keçirərkən  institutun digər bölmələri ilə də əməkdaşlıq fəaliyyətləri göstərir.

          Şöbənin vəzifələri

2.1.1 İnstitutun həyətyanı sahəsinə və daxili təmizliyinə nəzarət etmək.

2.1.2 İnstitutun laboratoriyalarında  yerləşdiriləcək avadanlıqları  yerləşdirərkən hər birinin təhlükəsizliyinə nəzarət etmək.

2.1.3 İnstitutun əsas korpusunu qidalandıran su, kanalizasiya xəttinə nəzarət etmək.

2.1.4 İnstitutun istilik sisteminə və soyutma sisteminə nəzarət etmək.

2.1.5 İnstitutun həyətyanı sahəsində yaşıllıga və əkilmiş agaclara nəzarət etmək.

2.1.6 Şəhərciyi  istilik sistemi ilə təmin edən qazanxana sisteminə nəzarət etmək.

2.1.7 Şəhərciyi  soyuq hava ilə təmin edən” Ciller” sisteminə nəzarət etmək.

2.1.8. Şəhərcikdə yerləşən binaların isti su ilə təminatına nəzarət etmək.

2.1.9. İnstitutun havalandirma sisteminə qoşulmuş” AHU” sisteminə nəzarət etmək.

2.10. İnstitutun lbaratoriyalarında avadanlıqlara nəzarət etmək.

2.11. Zirzəmidə avtomobil dayanacaqlarina  və dayanacaqlarin təmizliyinə nəzarət etmək.

2.12. Yardımcı təsərrüfatlarda  təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək.

2.13. İnstitutun nəqliyyat sisteminə nəzarət etmək.

2.14. İnstitutun gözətcilərinin  iş  davamiyyətinə  və ayiq sayiq olmalarina nəzarət etmək.

2.1.5. institutun  laboratoriyalarına  lazım olan avadanlıqların alınmasına yardımcı olmaq.

2.1.6. İnstitutun kommunal xəttlərinə nəzarət etmək və lazımı tədbirləri həyata kecirmək.

2.1.7. İnstitutu lazımı təsərrüfat malları və dəfdərxana ləvazimatları ilə  təmin etmək.

2.1.8. İnstitutun işcilərini lazimi istiqamətlərdə  nəqliyyatla  təmin etmək.

2.1.9. İnstitutu qidalandıran transfarmotor  y stansiyasına nəzarət etmək.

2.20. Yangindan  mühafizə   sisteminə  nəzarət   etmək.

2.21. İnstitutun daxili  işıqlandırma  sisteminə nəzarət  etmək.

3.Şöbənin  funksiyaları.

3.1 Şöbə bu əsasnaməyə  uyğun olaraq, aşagıdakı  funksiyaları  həyata  kecirir.

3.2.Labaratoriyalarda yerləşdirilmiş avadanlıqların nasazlıqlarını  aradan  qaldırmaq  və normal  iş vəziyyətinə ğətirmək.

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: