ELMİ ŞURA

İnstitutda icra olunan mövzular

Sıra sayı

Elmi istiqamətlərin, problemlərin,
 mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı

İcra müddəti

Mövzunun rəhbəri İcraçılar

Başlangıcı (il)

Sonu (il)

 

İSTIQAMƏT: Heyvanların,  ev quşlarının, arı, balıqların infeksion, invazion, yoluxmayan xəstəliklərinin öyrənilməsi, yeni müalicə- profilaktika vasitələrinin işlənməsi və tətbiqi, baytarlıq sanitariya tədbirlər sisteminin  işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi 

2020

2022

 

1.

 Problem: Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının və ev quşlarının infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, virusoloji xəstəliklərin, tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) və digər infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni kompleks mübarizə tədbirlərinin işlənməsi və mövcud üsullarının təkmilləşdirilməsi      

2020

2022

Bayt. ü.f.d., dosent  S.Y.Bayramov

1.1.

Mövzu: Quşların infeksion xəstəliklərinin epizootoloji monitorinqinin aparılması, səmərəli müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

2020

2022

Bayt. ü.f.d., dosent  S.Y.Bayramov

1.1.1.

İş: Quşçuluq təsərrüfatlarinda qarışıq infeksiyalara
(pasterelyoz, kolibakterioz) qarşı yeni müalicə profilaktika tədbirlərinin
hazirlanması və tətbiqi

2020

2022

Quş xəstəlikləri şöbəsi
Bayt. ü.f.d. dosent A.R.Əsgərov

1.1.1.1.

Mərhələ:
Fermer quşçuluq təsərrüfatlarında kolibakteriozun və pasterelyozun epizootiki vəziyyətinin öyrənilməsi

2020

2020

Bayt. ü.f.d., dosent A.R.Əsgərov
K.t.ü.f.d.M.M.Həsənov
Bayt. ü.f.d. S.B.Abbasov
Böyük e.i. N.G.Quliyev

1.1.1.2.

Mərhələ:
İnkubasiya qalıqlarının, ölmüş quşların, infeksiya baş vermis
 sexlərdən (yem və su qablarından, döşəmədən) materiallarından götürülmüş nümunələrdən bakterioloji müainələr

2020

2020

Bayt. ü.f.d., dosent A.R.Əsgərov
K.t.ü.f.d. M.M.Həsənov
Elmi işçi Ü.R.Səmədova
 

1.1.1.3.

Mərhələ:
Qarışıq infeksiyaların (pasterelyoz. kolibakterioz) törədicilərinin antibiotiklərə həssaslığının öyrənilməsi

2020

2020

Bayt. ü.f.d., dosent A.R.Əsgərov
Bayt. ü.f.d. S.B.Abbasov
Elmi işçi Ü.R.Səmədova

 1.1.1.4.

Mərhələ:
Pasterelyoza və kolibakterioza qarşı müalicə məqsədi ilə səmərəli  preparatların tətbiqi

2020

2020

Bayt. ü.f.d., dosent A.R.Əsgərov
Bayt. ü.f.d. S.B.Abbasov
Böyük e.i. N.G.Quliyev

1.2.

Mövzu: İri və xırda buynuzlu heyvanların infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

2020

2022

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəliklər şöbəsi

1.2.2.

İş. Yerli ştammlardan istifadə etməklə Pasterellyoz əleyhinə
adyuvant vaksinin hazırlanması

2020

2022

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəliklər şöbəsi
Bayt.ü.f.d., dosent   R.H.Muradov
Bayt.ü.f.d.   İ.Hacıyev

1.2.2.1.

Mərhələ:
Pasterelyoz törədicisindən yerli ştammın ayrılması

2020

2020

Bayt.ü.f.d., dosent  R.H.Muradov
Böyük elmi işçi  A.Səfərova
Elmi işçi  Q.Məhərrəmov
Kiçik elmi işçi  M.Qarayeva
Kiçik elmi işçi  Ü.Əliyeva

1.2.2.2.

Mərhələ:
Xottinger əsaslı yarım-maye adyuvant vaksinin hazırlanması

2020

2020

Bayt.ü.f.d.,dosent  R.H.Muradov
Böyük elmi işçi  A.Səfərova
Kiçik elmi işçi  M.Qarayeva
Kiçik elmi işçi  Ü.Əliyeva
Böyük  laborant  S.Səfərova

1.2.3.

İş: Tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) xəstəliyinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

2020

2022

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəlikləri şöbəsi
Bayt.ü.f.d.,dosent  R.H.Muradov

1.2.3.1.

Mərhələ:
Atlarda dəmrov (trioxofitiya) xəstəliyinin epizootoloji vəziyyətinin öyrənilməsi
 
 

2020

2020

Bayt.ü.f.d.,dosent  R.H.Muradov
Böyük elmi işçi  K.Əliyev
Elmi işçi  Q.Məhərrəmov

1.3.

Mövzu: Atların infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika tədbirləri

2020

2022

3-cü Biotəhlükəsizlik Səviyyəli Mərkəzi Referens Laboratoriya

1.3.4.

 İş. Atların infeksion anemiya, viruslu artrit, Afrika taunu və  qrip xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika
tədbirləri

2020

2022

3-cü Biotəhlükəsizlik Səviyyəli Mərkəzi Referens Laboratoriya
Aqrar e.ü.f.d. Ş.K.Zeynalova

1.3.4.1.

Mərhələ:
Atların infeksiyon anemiyası zamanı qanda baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsi

2020

2020

Aparıcı baytar həkimi-Kərimova Günay
Aparıcı baytar həkimi- Nəbiyeva Gülşən

1.3.4.2.

Mərhələ:
Atların infeksiyon anemiyası, viruslu artrit və qrip xəstəliyin yayılmasının öyrənilməsi

2020

2020

Aparıcı baytar həkimi-Həsənova Afaq
Aparıcı baytar həkimi-Axundzadə Hacı
Aparıcı baytar həkimi-Hacıyeva Nərmin

1.3.4.3.

Mərhələ:
Viruslu artrit xəstəliyinin törədicisinin bioloji xüsysiyyətləri

2020

2020

Aparıcı baytar həkimi- Nəbiyeva Gülşən
Aparıcı baytar həkimi-Həsənova Afaq

1.4.

MövzuVirusoloji xəstəliklərin müasir diaqnostikası və profilaktika tədbirlərinin işlənməsi

2020

2022

Virusologiya  şöbəsi 

Biol.ü.f.d. K.Y.Yusifova

1.4.5.

İş: Quduzluq xəstəliyinin monitorinqinin aparılması və epizootoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi

2020

2022

Virusologiya şöbəsi
Biol.ü.f.d.  K.Y.Yusifova
Biol.ü.f.d.  R.A. Əlizadə
Böyük .e.i.  N.H.Həsənəliyev 

1.4.5.1.

Mərhələ:
Quduzluq xəstəliyinin monitorinqi

2020

2020

Biol.ü.f.d.  R.A. Əlizadə
Böyük .e.i.  N.H.Həsənəliyev

2.

Problem: Heyvanların və quşların, arı və balıqların parazitar xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və  onlara qarşı səmərəli müalicə profilaktika vasitələrinin işlənib hazırlanması

2020

2022

Bayt. ü.f.d., dosent S.Y.Bayramov

2.5.

Mövzu: Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının, ev quşlarının invazion xəstəlikləri, onlara  qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin   hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

2020

2022

Bayt. ü.f.d., dosent S.Y.Bayramov

2.5.6.

İş: Təbii və dəyişilmiş ekosistemlərdə kənd  təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının və ev quşlarının helmintozlarının epizootologiyasının tədqiqi, ibtidai baöırsaq parazitləri və  helmintlərin növ tərkibinin təyin edilməsi, törədicilərə qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin hazırlanması

2020

2022

Parazitologiya şöbəsi
Biol.ü.f.d., dosent  A.A.Əzizova

2.5.6.1.

Mərhələ: Kənd  təsərrüfatı heyvanları və ev quşlarının helmintozlarının,  ibtidai bağırsaq parazitlərinin epizootologiyasının öyrənilməsi, törədicilərin məhəlli və təbii ocaqlarının təyin edilməsi, assosiativ invaziyaların mövsümi  dinamikasının yaş qrupu və fəsillərə görə müəyyənləşdirilməsi

2020

2021


Biol.ü.f.d., dosent  A.A.Əzizova
Bayt.ü.f.d., dos. S.Y.Bayramov                            Biol.ü.f.d., dos. S.Ə.Məmmədova
Aqrar e.ü.f.d. M.M.Məmmədova
Biol.ü.f.d. M.Əli
Elmi işçi  G.R.Məmmədova

2.5.6.2

Mərhələ:
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və ev quşlarının invaziya törədicilərinin ləğv edilməsinə qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması

2020

2022

Biol.ü.f.d., dosent  A.A.Əzizova
Bayt.ü.f.d., dos. S.Y.Bayramov                            Biol.ü.f.d., dos. S.Ə.Məmmədova
Aqrar e.ü.f.d. M.M.Məmmədova
Biol.ü.f.d. M.Əli
Elmi işçi  G.R.Məmmədova
 

2.6.

MövzuRespublikanın mərkəzi-aran rayonlarında  iri və xırdabuynuzlu heyvanların  qan parazitar xəstəliklərinin epizootik vəziyyətinin öyrənilməsi, törədici və keçiricilərin növ tərkibinin müəyyənləşdirilməsi,  innovativ mübarizə  tədbirlərinin  işlənib hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

2020

2022

Parazitologiya şöbəsi

2.6.7.

İş: İri və xırdabuynuzlu heyvanlarda piroplazmoz, teylerioz və fransaiellozun epizootologiyasının öyrənilməsi, xəstəliklərin  müalicə və profilaktikasında yeni nəsil antiparazitar preparatların tətbiqi

2020

2022

Parazitologiya şöbəsi
Biol.ü.f.d. K.D.Mirzəbəyov

2.6.7.1.

Mərhələ:
İri və xırdabuynuzlu heyvanlarda qan-parazitar xəstəliklərinin törədici və keçiricilərinin növ tərkibinin müəyyən edilməsi

2020

2020

Biol.ü.f.d. K.D.Mirzəbəyov
Biol.ü.f.d. , dosent A.A.Əzizova        
Böyük elmi işçi R.Ə.Məmmədova,
Böyük elmi işçi  Ü.M.Mehralıyeva  
Elmi işçi G.R.Məmmədova

2.6.7.2.

Mərhələ:
Xəstəliklərin  müalicə və profilaktikasında innovativ mübarizə tədbirlərinin təsərrüfatlarda tətbiqi

2020

2022

Biol.ü.f.d. K.D.Mirzəbəyov
Biol.ü.f.d. , dosent A.A.Əzizova        
Böyük elmi işçi R.Ə.Məmmədova,
Böyük elmi işçi  Ü.M.Mehralıyeva  
Elmi işçi G.R.Məmmədova

2.7.

Mövzu: Balıq əmtəə təsərrüfatlarında yetişdirilən vətəgə əhəmiyyətli balıqların parazitar xəstəliklərə yoluxmasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, xəstəliklərə qarşı  mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

2020

2022

Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsi
Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova

2.7.8.

: Əmtəə təsərrüfatlarındaparazitar xəstəliklərin epizootoloji durumunun müəyyənləşdirilməsi, balıqların yaş qrupu üzrə diaqnostik (parazitoloji, bakterioloji və toksikoloji) müayinələrin aparılması
  

2020

2022

Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsi
Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova

2.7.8.1.

Mərhələ:
Balıqların ekto və endo parazitlərlə yoluxmasına ətraf mühitin çirklənməsinin təsirinin (biotik və abiotik amillər) öyrənilməsi  

2020

2020

Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova
Elmi işçi R.S.Məmmədov

2.8.

Mövzu: Arıların başlıca xəstəliklərinin diaqnostik müayinələrinin müasir üsullarla işlənməsi, xəstəliklərə qarşı yeni bitki mənşəli preparatların hazırlanması və tətbiqi

2020

2022

Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsi
Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova

2.8.9.

İş. Azərbaycanda arıların invazion və infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni dərman preparatlarının işlənib hazırlanması və tətbiq olunması

2020

2022

Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsi
Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova

2.8.9.1.

Mərhələ:  Arıların infeksion xəstəliklərinin (aspergilyoz, askosferoz, para çürümə, salmanelyoz) və kultural xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2020

2020

Biol.ü.f.d., dosent .A.V.Süleymanova
Biol.ü.f.d. N.Nəcəfov
Elmi işçi: F.R.Gülalıyeva

3.

Problem
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların infeksion xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi

2020

2022

 

3.9.

Mövzu: Heyvanların   xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya
kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması.

2020

2022

Yoluxmayan xəstəliklər və baytarlıq sanitariyası şöbəsi

3.9.10.

İş: İribuynuzlu heyvanlarda dırnaq xəstəlikləri (dırnaqların iltihabı) və ona qarşı müalicə-profilaktikanın işlənib hazırlanması

2020

2022

Yoluxmayan xəstəliklər və baytarlıq sanitariyası şöbəsi
Bayt.ü.f.d. Ə.T.Məmmədli

3.9.10.1

Mərhələ:
Heyvandarlıq fermer təsərrüfatlarında qaramalda dırnaq xəstəliklərinin yaylma xüsusiyyətlərinin (epizootik vəziyyət) və baş vermə səbəblərinin müəyyən edilməsi

2020

2020

Bayt.ü.f.d. Ə.T.Məmmədli,
Bayt.ü.f.d., dosent Y.T.Bağırov,
Bayt.ü.f.d. R.C.Məmmədov,
Masallı EİB-nin müdiri Ə.T.Şahmarov ,
Kiçik e.i. A.Ş.Ağaxanova

3.9.10.2.

Mərhələ:
Dırnaq xəstəliyinə tutulmuş heyvanların növ və cins tərkibinin,  yaş xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2020

2020

Bayt.ü.f.d. Ə.T.Məmmədli,
Masallı EİB-nin müdiri Ə.T.Şahmarov 

3.10.

Mövzu: Tərkibində fəal xlor, brom, yod, turşular, fenol və s. maddələr olan neftkimya sintezi və zavod məhsullarının kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı   bakterisid və dezinfeksiyaedici xassələrinin öyrənilməsi

2020

2022

Neftkimya mənşəli baytarlıq preparatlarının analizi şöbəsi
Biol.e.d. A.H.Yusifov

3.10.11.

İş: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı
 yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi

2020

2022

Neftkimya mənşəli baytarlıq preparatlarının analizi şöbəsi
Biol.e.d. A.H.Yusifov

3.10.11.1.

Mərhələ:
Neftkimya təmayüllü elmi – tədqiqat institutlarından alınmş yeni preparatların bakterisid xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2020

2020

Biol.e.d.  A.H.Yusifov
Bayt. ü. f.d, dosent G.H.Dilbazi
Böyük elmi işçi G.N.Həmidova
Elmi işçi M.C Həsənova

3.10.11.2.

Mərhələ:
İzopropil aminofenolun bakterisid və dezinfeksiyaedici xassələrinin qızılı stafilokokk mikrobuna və antrokoit sporlarına görə öyrənilməsi

2020

2020

Biol.e.d. A.H.Yusifov
Bayt. ü. f.d, dosent G.H.Dilbazi
Böyük elmi işçi G.N.Həmidova
Elmi işçi M.C Həsənova

3.10.12.2.

MövzuHeyvanların və quşların saxlanması üçün bakterisid döşəklərin hazırlanması 

2020

2022

Neftkimya mənşəli baytarlıq preparatlarının analizi şöbəsi
Bayt.ü.f.d.  S. İ. Rüstəmova

 

 

2021-Cİ  İLDƏ İCRA OLUNAN MÖVZULAR:

 

İSTIQAMƏT: Heyvanların,  ev quşlarının, arı, balıqların infeksion, invazion, yoluxmayan xəstəliklərinin öyrənilməsi, yeni müalicə- profilaktika vasitələrinin işlənməsi və tətbiqi, baytarlıq sanitariya tədbirlər sisteminin  işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi 

Problem 1: Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının və ev quşlarının infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, virusoloji xəstəliklərin, tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) və digər infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni kompleks mübarizə tədbirlərinin işlənməsi və mövcud üsullarının təkmilləşdirilməsi

Mövzu 1: Quşların infeksion xəstəliklərinin epizootoloji monitorinqinin aparılması, səmərəli müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

İş 1: Quşçuluq təsərrüfatlarinda qarışıq infeksiyalara (pasterelyoz, kolibakterioz) qarşı yeni müalicə profilaktika tədbirlərinin hazirlanması və tətbiqi

Mövzu 2: İri və xırda buynuzlu heyvanların infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

İş 2. Yerli ştammlardan istifadə etməklə Pasterellyoz əleyhinə adyuvant vaksinin hazırlanması

İş 3: Tək dırnaqlı heyvanlarda dəmrov (trixofitiya) xəstəliyinə qarşı yeni müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

Mövzu 3: Atların infeksion  xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika tədbirləri

İş 4. Atların infeksion anemiya, viruslu artrit, Afrika taunu və  qrip xəstəliklərinin müasir diaqnostikası, onlara qarşı yeni profilaktika tədbirləri

Mövzu 4:  Virusoloji xəstəliklərin müasir diaqnostikası və profilaktika tədbirlərinin işlənməsi

İş 5: Quduzluq xəstəliyinin monitorinqinin aparılması və epizootoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi

Problem 2: Heyvanların və quşların, arı və balıqların parazitar xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və  onlara qarşı səmərəli müalicə profilaktika vasitələrinin işlənib hazırlanması

Mövzu 5: Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının, ev quşlarının invazion xəstəlikləri, onlara  qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin   hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

İş 6: Təbii və dəyişilmiş ekosistemlərdə kənd  təsərrüfatı heyvanlarının helmintozlarının və ev quşlarının helmintozlarının epizootologiyasının tədqiqi, ibtidai baöırsaq parazitləri və  helmintlərin növ tərkibinin təyin edilməsi, törədicilərə qarşı innovativ mübarizə tədbirlərinin hazırlanması

Mövzu 6:  Respublikanın mərkəzi-aran rayonlarında  iri və xırdabuynuzlu heyvanların  qan parazitar xəstəliklərinin epizootik vəziyyətinin öyrənilməsi, törədici və keçiricilərin növ tərkibinin müəyyənləşdirilməsi,  innovativ mübarizə  tədbirlərinin  işlənib hazırlanması və təsərrüfatlarda tətbiqi

İş 7: İri və xırdabuynuzlu heyvanlarda piroplazmoz, teylerioz və fransaiellozun epizootologiyasının öyrənilməsi, xəstəliklərin  müalicə və profilaktikasında yeni nəsil antiparazitar preparatların tətbiqi

Mövzu 7: Balıq əmtəə təsərrüfatlarında yetişdirilən vətəgə əhəmiyyətli balıqların parazitar xəstəliklərə yoluxmasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, xəstəliklərə qarşı  mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi

Iş 8: Əmtəə təsərrüfatlarında parazitar xəstəliklərin  epizootoloji durumunun müəyyənləşdirilməsi, balıqların yaş qrupu üzrə diaqnostik (parazitoloji, bakterioloji və toksikoloji) müayinələrin aparılması

Mövzu 8: Arıların başlıca xəstəliklərinin diaqnostik müayinələrinin müasir üsullarla işlənməsi, xəstəliklərə qarşı yeni bitki mənşəli preparatların hazırlanması və tətbiqi

İş 9. Azərbaycanda arıların invazion və infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni dərman preparatlarının işlənib hazırlanması və tətbiq olunması

Problem 3. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların infeksion xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi

Mövzu 9: Heyvanların   xəstəliklərinə qarşı baytarlıq sanitariya kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması.

İş 10: İribuynuzlu heyvanlarda dırnaq xəstəlikləri (dırnaqların iltihabı) və ona qarşı müalicə-profilaktikanın işlənib hazırlanması

Mövzu 10: Tərkibində fəal xlor, brom, yod, turşular, fenol və s. maddələr olan neftkimya sintezi və zavod məhsullarının kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı   bakterisid və dezinfeksiyaedici xassələrinin öyrənilməsi

İş 11: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşlarının infeksion xəstəliklərinə qarşı yeni neft- kimya mənşəli maddələrin sınaqdan keçirilməsi.

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1016, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi 

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: