KADR HAZIRLIĞI

Elmlər doktorluğu üzrə doktorantlar

BaytarlıElmi-Tədqiqat İnstitutunun  elmlər  doktorluğu üzrə təhsil alan doktorantlarının

S İ Y A H I S I   

N

Adı, soyadı, atasının adı

Qəbul olunduğu il

İxtisas və kodları

Elmi rəhbər

1.

Mustafayeva  Nahidə Abduləli qızı

       11 mart         2020-ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”                         3109.01

Baytarlıq  elmləri doktoru, professor Əzimov İlham Müqbil oğlu

2.

Məmmədova Mətanət  Məhərrəm qızı

       11 mart          2020-ci il 

                        Parazitologiya                             2429.01

Q.H.Fətəliyev  (Biologiya elmləri doktoru)

3.

Rüstəmova Sialə    İsmayıl qızı

       11 mart          2020-ci il 

                       Parazitologiya                            2429.01

A.V.Berezovski, professor

4.

Mehdi Arif oğlu Əli

    12 oktyabr      2021-ci il

                       Parazitologiya                               2429.01

-

5.

 Nəsibov Mahir          Nəsir oğlu

     12 oktyabr      2021-ci il

                     Parazitologiya                               2429.01

-

6.

Yusifova Kubra            Yusif qızı

    12 oktyabr      2021-ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə  mikologiyası və immunologiyası”                        3109.01

-

7.

Bilalov Rəhim          Məmiş oğlu

    12 oktyabr     2021-ci il

                       Parazitologiya                             2429.01

S.H.Məhərrəmov (Biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü)

8.

Ağayeva Zərbab    Təvəkgül qızı

     12 oktyabr      2021-ci il

                             Parazitologiya                              2429.01

Q.H.Fətəliyev      (Biologiya elmləri doktoru)

9.

Sadıxova Aynurə  Məmməd qızı

      06 oktyabr      2022-ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”                        3109.01

Pənah Muradov  AMEA-nın müxbir üzvü

10.

Həsənov Mirzəmməd Murtuz oğlu

     06 oktyabr     2022-ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”                             3109.01

                                -

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: