XƏBƏRLƏR

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda əməkdaşlıq görüşü

06 fevral 2024-cü il tarixində 2019-cu ildə bağlanmış əməkdaşlıq müqaviləsi əsasında M.M.Djambulatov adına Dağıstan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru professor Zaydin Maqomedoviç Djambulatov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunu ziyarət etmişdir.

Zaydin Maqomedoviç Djambulatov - Dağıstan Respublikasının milli qəhramanı, dövlət mükafatı laureatı, əməkdar baytar həkim, 50 elmi əsərin, o cümlədən 6 monoqrafiyanın, 15 elmi-metodik vəsaitin müəllifi, baytarlıq elmləri doktoru, professorudur.

Cənab Z.M.Djambulatov institutun strukturu, aparılan elmi-tədqiqat mövzularının məğzi, həmçinin İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Baytarlıq Klinikasının işi ilə tanış olmuş və şöbələrin elmi fəaliyyətinə dair məmunluq bildirmişdir. Gələcəkdə təcrübə mübadiləsi, eləcə də müştərək mövzuların aparılması istiqamətində hər iki qurum arasında müqavilə imzalanmışdır.

 

6 февраля 2024 года Азербайджанский Научно-Исследовательский Ветеринарный Институт при Министерстве Сельского Хозяйства Азербайджана посетил на основании договора о сотрудничестве, подписанного в 2019 году, ректор Дагестанского Государственного Аграрного Университета имени М.М.Джамбулатова

Зайдин Магомедович Джамбулатов - народный герой Республики Дагестан, лауреат государственной премии, заслуженный ветеринарный врач, автор 50 научных работ, в том числе 6 монографий, 15 научно-методических материалов, доктор ветеринарных наук, профессор.

Г-н З.М.Джамбулатов ознакомился со структурой института, сутью тем научных исследований, а также деятельностью действующей при институте ветеринарной клиники и выразил удовлетворение научной деятельности института и его подразделений. Между обоими учреждениями было подписано ряд соглашение об обмене опытом, а также проведения в дальнейшем совместных научных разработок.

 

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

[email protected]

Azərbaycan, İndeks 1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: